با سلام و احترام

در صورت تمایل به حمایت از برنامه شب آفتابی، فرم زیر را تکمیل فرمایید.

پس از برررسی با شما در تعامل خواهیم بود

نام-نام خانوادگی

نوع فعالیت

نام سازمان/شرکت

شماره تلفن همراه

آدرس ایمیل

تلفن تماس ثابت به همراه کد شهرستان

موضوع درخواست

شرح درخواست