قسمت ششم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت ششم شب آفتابی-شبکه۳

….

 آرشیو برنامه این هفته

قسمت ششم

۸دی۹۷

کارشناسان

دکتر مسلم خانی

دکتر میثم شفیعی

لینک رزومه اساتید

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای …………….

از شهر…………

درباره نویسنده