قسمت سوم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت سوم شب آفتابی-شبکه۳

….

 آرشیو برنامه این هفته

قسمت سوم

۱۸آذرماه۱۳۹۷

کارشناسان

دکتر محمد مهدی ربانی

دکتر میثم شفیعی

لینک رزومه اساتید

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای جعفر هوشمند سروستانی

از استان فارس

درباره نویسنده